Po wystąpieniu szkody wodnej po zalaniu lub pożarze należy niezwłocznie rozpocząć procedurę likwidacji szkody majątkowej. W przypadku ubezpieczonego lokalu, należy przede wszystkim zgłosić szkodę majątkową do swojego Ubezpieczyciela. Należy również wykonać szereg zadań we własnym zakresie:

  • przeprowadzić inwentarz uszkodzonego mienia
  • zaprosić doradcę firmy osuszającej w celu dokonania oględzin oraz pomiarów stopnia zawilgocenia materiałów
  • pozyskać od doradcy z firmy osuszającej protokół z pomiaru wilgotności oraz wycenę usługi osuszania

Po wykonaniu oględzin również przez likwidatora z firmy ubezpieczeniowej należy poczekać na propozycję likwidacji szkody majątkowej. Często firmy ubezpieczeniowe proponują dwie możliwości rozliczenia likwidacji szkody:

  • ryczałt czyli określoną kwotę odszkodowania, która według firmy ubezpieczeniowej wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów likwidacji szkody
  • firma ubezpieczeniowa może również zażądać niezależnej ekspertyzy oraz pomiaru wilgotności od zewnętrznej firmy likwidującej szkody wodne po przez osuszanie

Uwaga! Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów przywrócenia lub odtworzenia mienia do stanu sprzed powstania szkody:

  • koszty zniszczonego mienia
  • koszty osuszania, odgrzybiania, ozonowania
  • koszty remontu
  • a nawet koszty energii elektrycznej

Zgodnie z tym jeśli poszkodowany nie zgadza się z przyznaną kwotą ryczałtu ma prawo odwołać się od decyzji. Wówczas automatycznie wdrożona zostanie procedura likwidacji szkody z rozliczeniem za faktyczne wydatki.

 Wówczas potrzebne będą ekspertyzy i wyceny zewnętrznej firmy osuszającej oraz rachunki za wykonanie usługi osuszania, odgrzybiania i ozonowania.